Biodanza nodigt je uit deel te nemen aan wekelijkse bijeenkomsten die middels beweging veilig en geleidelijk intens beleefde ervaringen oproepen. Biodanza noemt deze ervaringen ‘vivencia’s’. Het zijn intense belevingen van in het hier-en-nu zijn, die voedend zijn als het gaat om emotionele integriteit. Ze maken een verbinding wakker die raakt aan de intuïtie van de onmiddellijkheid van het bestaan. De term ‘vivencia’s’ verwijst zowel naar de ervaringen die de sessies oproepen als naar de Biodanza sessie zelf.

biodanza


Vitaliteit: het leven met meer energie tegemoet treden.


Seksualiteit: het ervaren van verlangen en plezier in je eigen sensualiteit.


Creativiteit: je creatieve vermogens aanspreken.


Affectiviteit: tederheid en respect in het geven en ontvangen van universele liefde.


Transcedentie: het uitstijgen boven je ego om hogere niveaus te bereiken van integratie met mensheid, de natuur en de kosmos.

vijf-lijnen-biodanza

De effecten die zijn vastgesteld, zijn voor de meeste mensen dezelfde. Ongeacht hun achtergrond en persoonlijkheid.

effect-biodanza

Rolando Toro's voorstel

De crisis van onze tijd schijnt een crisis in onze manier van waarnemen te zijn, een crisis in onze gevoeligheid. De mensheid gaat gebukt onder de last van verplichtingen en taken. Zij leveren steeds meer in door een veranderde kijk op het begrip tijd. Er moet steeds meer en alles moet sneller, waardoor men steeds een race tegen de klok houdt.

rolando-toro-en-robert-de-jongRolando Toro Araneda (1924-2010) Grondlegger van het systeem Biodanza