kinderen-biodanza-2

 • Ouders en kinderen leren elkaar op een nieuwe manier kennen.
 • Zij leren met elkaar te dansen vanuit hun gevoel.
 • Het brengt nieuwe energie en meer affectie in de relatie met hun kind.

Mogelijke therapeutische effecten van Biodanza met kinderen:

 • Biodanza versterkt de identiteit.
 • Biodanza geeft kinderen zelfvertrouwen.
 • De concentratie verbetert, gewelddadig gedrag vermindert en er ontstaat meer openheid in de houding en contact met anderen.

kinderen-biodanza-1

Werkwijze:

 • Kinderen leren op een speelse manier hun emoties te uiten. Ze worden uitgedaagd in hun fantasie en ontwikkelen hierdoor een rijkere identiteit.
 • Kinderen leren dat samen dingen doen en plezier maken leuk is. Ze leren samenwerken ervaren als een natuurlijke manier van omgaan met elkaar.
 • Door de onderlinge acceptatie die hieraan is verbonden, voelen kinderen zich gezien, gewaardeerd en ontwikkelen ze een gevoel van zelfacceptatie en zelfwaardering.
 • Door expressie te geven aan hun emoties ontstaat er meer balans en gezondheid en is het mogelijk gedrag te veranderen op een positieve en uitnodigende manier.

Biodanza als middel bij sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren:

 • Contact leren maken met anderen
 • Balans ontwikkelen in geven en ontvangen
 • Leren kennen van grenzen
 • Omgaan met feedback
 • Omgaan en expressie geven aan emoties