Hier volgt later meer informatie over Biodanza voor ouderen.